EU Donations
Slow Rivers

Śledź nasze profile społecznościowe:

Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
wave

O projekcie

Projekt pn. Odgłosy natury. SlowRivers – praktyczny pakiet dla turysty


Partner Wiodący: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
Partner: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki-Ukraina
Okres realizacji: 15.11.2019 – 14.11.2021

Całkowity budżet projektu: 64 890,00 EURO
Wkład własny partnerów: 6 489,00 EURO
Dofinansowanie: 58 401,00 EURO

Wyzwaniem projektu jest wykorzystanie potencjału rzek San i Strwiąż na rzecz rozwoju produktów turystycznych pogranicza PL-UA w oparciu o wspólne dziedzictwo przyrodnicze oraz przekucie niewykorzystanego potencjału przyrodniczego na wzrost ruchu turystycznego.

Spływ rzeką Strwiąż i San szlak wodny błękitny San.

Pierwszy etap proj. to praca ekspertów (PL-UA), polegająca na inwentaryzacji potencjału turystyczno-przyrodniczego i zarekomendowaniu produktów turystycznych bazujących na dziedzictwie przyrodniczym pogranicza.

Drugi etap to promocja potencjału pogranicza w oparciu o oferty pakietowe i rekomendacje specjalistów. W tym zakresie przewidziano:
- zorganizowanie 4 imprez promocyjnych dla turystów indywidualnych i mediów (wzbogaconych o elementy turystyki niszowej np. uczestnictwo instruktora fotografii przyrodniczej, ornitologa specjalizującego się w bird watchingu, wędkarza itp.).
- wydanie materiałów drukowanych tj. map m.in. z propozycjami tras i instruktarzem bezpieczeństwa na wodzie
- przygotowanie materiałów internetowych, tj. interaktywnego przewodnika m.in. z fotografiami ptactwa nadrzecznego (po kliknięciu) z „odgłosami” danego gatunku
- promocja w Internecie z udziałem influencerów i mediów (każdorazowo potencjał po obu stronach granicy).

Poniżej prezentujemy efekty prac ekspertów (pierwszy etap projektu):

SLOW RIVERS AUDYT TURYSTYCZNY. INWENTARYZACJA I STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI OBSZARU PRZYRODNICZEGO RZEKI SAN I STRWIĄŻ


EU PROT ERKU

Niniejsza strona powstała przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.